• No products in the cart.

Retouneren

U heeft een afkoelingsperiode van 2 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 2 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Wij vragen u tijdens deze bedenktijd zorgvuldig om te gaan met onze producten en de verpakking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, vragen wij u alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retour te zenden. Dit om het mogelijk te maken de geretourneerde producten nadien nog aan andere partijen te kunnen verkopen.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.

Nadat wij de retour gezonden producten van u ontvangen hebben, worden deze eerst geinspecteerd. Als alles verder in orde is bevonden wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending teruggestort op uw rekening.